کنسرو تن ماهی در روغن پنجره ۱۵۰گرمی

۱۳,۵۰۰ تومان
۱۲,۹۰۰ تومان

همبرگر کاله برگر ۹۰% گوشت پمینا

۴۶,۵۰۰ تومان
۴۴,۹۰۰ تومان

همبرگر ویژه ۸۰% پمینا کاله ۴ عددی

۴۵,۰۰۰ تومان
۴۳,۹۵۰ تومان

سوپ زرشک و گوجه فرنگی هاتی کارا

۳,۵۰۰ تومان
۲,۹۰۰ تومان

پیتزا مخلوط سایز متوسط پمینا

۲۶,۹۰۰ تومان
۲۴,۹۰۰ تومان

تن ماهی شیلتون ۱۸۰گرمی

۲۹,۹۰۰ تومان
۲۸,۵۰۰ تومان

کنسرو ذرت شیرین زشک

۱۱,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان

کنسرو نخود سبز زشک

۸,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان

کمپوت گلابی زشک

۸,۵۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان