گلاب آماتو ۴۰۰ گرمی

۸,۰۰۰ تومان
۶,۸۰۰ تومان

هل سبز باغ گل

۶,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان

رب انار اروم آدا ۲۶۰ گرمی

۱۸,۱۵۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان

خمیرمایه دسته گل ۳۰گرمی

۵,۵۰۰ تومان
۵,۲۵۰ تومان

رب گوجه فرنگی زشک ۸۰۰گرمی

۱۴,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان

ترشی لیته اروم آدا ۷۰۰ گرمی

۱۲,۵۰۰ تومان
۱۲,۳۰۰ تومان

سرکه قرمز سایدا ۲/۷کیلوگرمی

۲۱,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان

زیتون شور اروم آدا ۳۰۰گرمی

۱۰,۹۰۰ تومان
۱۰,۴۰۰ تومان

پودر دارچین گلستان ۴۰گرمی

۷,۵۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان

پودر دارچین گلستان ۷۵گرمی

۱۳,۵۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان

چاشنی ماست و خیار گلستان ۵۰ گرمی

۵,۹۰۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان

خیارشور ویژه ونشک ۶۸۰ گرمی

۳۵,۰۰۰ تومان
۳۳,۵۰۰ تومان

فلفل سیاه گلها ۹۰ گرمی قوطی

۱۸,۵۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان

سماق گلها ۸۰ گرمی قوطی

۵,۷۰۰ تومان
۵,۲۰۰ تومان

جوهر لیمو گلها ۱۵۰گرمی قوطی

۸,۵۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان

شربت سکنجبین اصالت ۵۳۰ گرمی

۱۰,۹۰۰ تومان
۱۰,۴۰۰ تومان

بیکینگ پودر مهسا ۱۰۰ گرمی

۷,۰۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان