قند شکسته پردیس ۴۰۰ گرمی

۶,۷۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان

پودر دارچین گلستان ۴۰گرمی

۷,۵۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان

پودر دارچین گلستان ۷۵گرمی

۱۳,۵۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان

چاشنی ماست و خیار گلستان ۵۰ گرمی

۵,۹۰۰ تومان
۵,۸۰۰ تومان

سوپ زرشک و گوجه فرنگی هاتی کارا

۳,۵۰۰ تومان
۲,۹۰۰ تومان

چای کیسه ای با طعم لیمو گلستان ۲۵عددی

۱۲,۹۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان