کیهان ۸۳ درصد زنان، حجاب را به ارزش و ارزش می‌دانند

کیهان نوشت: نظرسنجی مردادماه گذشته یک نظرسنجی معتبر، اکثریت بالای ۸۳ درصدی خانم‌ها معتقدند حجاب یک ضرورت است و مانع فعالیت‌های اجتماعی و آزادی عمل بانوان هم نمی‌شود.

واضح است که درخصوص اصل اسلام و انقلاب اسلامی این اعداد بالاتر می‌باشد. این یکپارچگی ملی در بخش‌های مختلف اجتماعی از جمله ورزشکاران و اهالی هنر ایران هم وجود دارد.

در صحنه آشوب‌های اخیر تعداد ورزشکاران و هنرمندان که در مقابل ضرباتی که آشوب‌طلبان به مردم زدند، رفتار غیرمسئولانه‌ای در مقابل خیل عظیم فعالان این دو حوزه، واقعاً ناچیز بود. کار دشمن در این وادی از یک‌سو مخالف نظام معرفی قاطبه ورزشکاران، هنرمندان و سایر فعالیت‌های کشور و از سوی دیگر بزرگ‌نمایی افراد معدودی از این دو بودند که واقعاً در جامعه ورزشکاران یا هنرمندان جایگاه برجسته‌ای ندارند.

بر دشمنان انتظاری جز این نیست، اما در این میان از افراد از موضع انقلابی و در مقام پاسخگویی به این اصطلاح سلبریتی‌های ورزشی و سینمایی وارد میدان شده‌اند و از ادبیاتی استفاده می‌کنند که گویا جامعه‌های ورزشی و جامعه هنری ایران از دست رفته‌اند! از آنجایی که ادبیات اینچنینی به‌طور طبیعی با واکنش جامعه ورزشی و هنری کشور می‌شود، این افراد در واقع ناخواسته در میدان و زمین دشمن هستند که سیاست‌های برجسته‌سازی مخالفت‌ها را در دستور کار قرار داده و به آن دامن می‌زند، بازی می‌کنند.

یکی دیگر از میدان‌های تفرقه، تبدیل یک مشکل اجتماعی به مشکل سیاسی است. همه می‌دانند که این‌ها در آشوب‌های اخیر به تخریب اموال و ارزش‌های ملی و اسلامی دست‌زدند به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته به ماموریت ایفای که از سوی دشمنان ملت ایران پرداخت می‌شود و یک دسته که گروهی از جوانان کم‌آگاه و هیجان‌زده است. تکلیف نظام با این دو دسته مشخص است؛ دسته اول مستحق رسیدگی قضایی و دسته دوم نیازمند آگاهی‌سازی و تحذیر هستند.

در این میان یک جریان سیاسی که ید طولایی در تفرقه افکنی دارد و در فتنه‌های گذشته هم مسئول خون‌های به زمین ریخته شده است، به صحنه آمد تا با مفهوم بخشی سیاسی به این آشوب‌ها و کم‌رنگ کردن وجهه ضدامنیتی آن، وضعیت به وجود آمده را تداوم بخشیده و به خیال خود نظام را از اصول و ارزشهای خود دور می سازند. نگاهی به بیان چهره‌هایی که بازی‌ها را برعهده گرفته‌اند و بیانیه‌های حزبی و تیترها و یادداشت‌های روزنامه‌ها و سایت‌های این جریان را مشخص می‌کنند و این جریان در حال پیگیری و استمرار خط تفرقه در کشور هستند.

در این روزها مردم ایران با هوشمندی، حضور متداومی در میدان دفاع از ارزش‌ها داشته‌اند. اجتماعات پرشور مردم تهران در فواصل کوتاه، بیان مردم در مقابل تحرکات تفرقه افکن دشمن می‌باشد. اینها همانهایی هستند که در گاه خطر، روزانه هزار هزار نفر به جبهه می‌رفتند و میلیون‌ها نفر، شهدا را در میان می‌گرفتند.

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

تماس با ما