آیا احیای برجام به روی میز بر می گردد؟

فرارو علیرغم خوش بینی‌ها مبنی بر این است که یک پیشرفت در بحث به منظور احیای توافق وجود دارد. علیرغم که طرفین در کاهش میزان تحریم‌ها و سازوکارهای حقوقی و سیاسی لازم برای اطمینان از دوام مجدد توافق وجود دارد با نظر اختلاف نظر بسیاری از ناظران عصرار ایران بر لزوم توقف تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی‌اتمی در فعالیت‌های هسته‌ای گذشته آن کشور در سالیان است. پیش از موضوع مهم و سد اصلی احیای برجام قلمداد می‌شوند.

به گزارش فرارو به نقل از نشنال اینترستسیاستگذاران آمریکائی توقف زودهنگام این تحقیقات را رد کرده و اسرار می‌ورزند که تداوم آن تحقیقات مانع از بازگشت متقابل به پایبندی به مفاد برجام نشود. علیرغ آن را که اختلافات بین ایران آمریکا آشتی ناپذیر به نظر می‌رسد می‌فهمد بهتر است طرف‌ها، عملگرایی و پذیرش پذیری هر یک از این که امکان پیشبرد مصالحه را فراهم کند.

درخواست ایران برای توقف تحقیقات آژانس تا حد زیادی در طرح و اجرای برجام در گذشته دارد. به موازات پایان کنفرانس هسته‌ای در ژوئیه ۲۰۱۵ میلاد ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر روی نقشه راه به منظور شفاف سازی موضوعات باقی مانده در مورد احتمال احتمالی برنامه هسته‌ای ایران توافق کردند. نقشه راه طبق الزامات برجام ظرف سه ماه انجام شد و سپس “یوکیامانو” مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی “ارزیابی نهایی” را به شورای حکام آژانس در تاریخ 2 دسامبر 2015 ارائه کرد و تحقیقات مدت خود را در مورد این موضوع به انجام داد. پایان رسید.

آژانس به این نتیجه رسید که «هیچ نشان معتبری مبنی بر انحراف ایران در برنامه هسته‌ای آن کشور در ارتباط با احتمالی احتمالی را پیدا کرده است». هم چنین، در آن گزارش اشاره شده است که برخی از مطالعات فنی و امکان ارزیابی مرتبط با توسعه یک وسیله انفجاری هسته‌ای را پیش از پایان سال 2003 میلادی انجام دادند. پس از ارزیابی نهایی، هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌های را مطابق با درخواست برجام صادر کرد و به نتیجه رسید که نقشه راه اشاره کرد و این مورد را مختومه اعلام کرد.

به بیان دقیق‌تر علیرغم که قطعنامه مانع از انجام تحقیقات بیش‌تر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران در بروز مسائل امنیتی تازه این انتظار را در میان مقام‌های ایرانی ایجاد کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی احتمال احتمالی برنامه هسته‌ای ایران است. را به نتیجه رسیده است.

بازگشایی این موضوع در سال 2019 میلادی به دلیل تازه پس از آن که ایران تعلیق بخشی از برجامی خود را در اقدامی تلافی جویانه در برابر دولت در ماه مه 2018 میلادی از برجام آغاز کرد این شبهه را در میان سیاستگذاران تهران به وجود آورد. آورد که ادعای آژانس ممکن است ریشه سیاسی داشته باشد.

به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران ایرانی متقاعد شده و قدرت‌های غربی در تلاش هستند تا از ادعاهای مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای گذشته یا در حال انجام ایران را برای شروع به کار بردایی و محدود کردن دائمی برنامه هسته‌ای آن کشور بهره‌برداری کنند. بدین ترتیب تحقیقات باقی مانده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکبار برای همیشه پیش از آن که به انجام کارهای خود نسبت به انجام کارهای خود نسبت به برجام می‌پردازد و فصل شده بود.

اجرای برجام و اجرا آن در سال ۲۰۱۵ میلادی و اوایل سال ۲۰۱۶ میلادی انتظارات ایران را برآورد کرده بود. این واقعیت بر آن است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی کند که احتمال احتمالی برنامه هسته‌ای ایران را مختومه اعلام کند لازم الاجرا است.

استقبال از بازگشت به انطباق کامل با برجام بدون بسته شدن تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی تصمیم‌گیری از نظر سیاسی خطرناک برای سیاستگذاران ایرانی به چندین بار خواهد بود.

نخست آن که توافق حاصل شود چیزی بیش از یک توافق بر سر کاهش تحریم‌ها برای تهران در سال ۲۰۱۵ بود و اکنون نیز به همین شکل باقی مانده است. عادی سازی پرونده هسته‌ای ایران نیز عامل مهمی در محاسبات ایران بود و هم چنان در تصمیم گیری آن کشور برای پیوستن به توافق ادامه دارد.

دوم آن که ایران تسویه نشدن مطالبات معوق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با از بین بردن این توافق ارزشی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. عدم قطعیت در نتیجه تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمال اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC) و اعمال تغییر تحریم‌های چندجانبه و یکجانبه علیه ایران، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ خارجی با ایران افزایش داده و سایر نهادهای مالی و تجاری را از ایجاد روابط تجاری طولانی مدت با ایران باز می‌دارد. این امری است که تهران برای ساختن زیرساخت‌های هسته‌ای برچیده شده‌اش به زمان و تلاش برای تری نیاز دارد تا ایالات متحده برای اعمال تحریم‌های خود علیه ایران در فروپاشی توافق هسته‌ای به آن نیاز داشته باشد.

سومین دلیل آن است که سیاست داخلی عاملی اساسی و تعیین کننده است که نشان می دهد چرا سیاست ها در ایران نیاز به تحقیقات دارند پیش از بازگشت به پایبندی کامل به توافق بسته شود. سیاستمداران محافظه کاری که در حال حاضر حاضر با دولت رئیسی متحد شده اند یا در صفوف سیاسی دولت رئیسی قرار دارد که دولت روحانی را به دلیل توافق با توافق هسته‌ای به زعم آنان نامتعادل و معیوب بردارند. آنها از برجام به دلیل آن هستند که مزایای اقتصادی برای ایران ندارند و به دلیل سازوکارهای اجرایی ناکافی نابرابر و فقدان ضمانت برای دوام برجام تاسف کرده اند.

با توجه به چنین دیدگاهی مقام‌های دولت رئیسی از نیاز به رفع نواقص برجام صحبت کرده‌اند. توافق با احیای توافق ویژه هسته‌ای به همان شکلی است که در ابتدا بدون بسته شدن تحقیقات باقی مانده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدان معناست که «ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور و تیم مذاکره‌کننده حتی در برنامه‌های عادی‌سازی هسته‌ای ایران و درک اقتصادی این موضوع را دارند. توافق عملکرد ضعیف تری در مقایسه با دولت روحانی اند. در غیاب مصالحه‌ای برای حفظ چهره، دولت رئیس‌جمهور در برابر مخالفان سیاسی خود آسیب پذیرفته و با نبرد مردمی برای فروش این معامله به رای‌دهندگان داخلی و ایران خواهد شد.

همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ادعای باقی مانده است شاید در وهله نخست از بروز این معضل جلوگیری کند. با این وجود، امکان همکاری کامل ایران از نظر فنی و سیاسی امکان پذیر است یا ممکن است به شرکت بین المللی انرژی اتمی نیاز داشته باشد. برای غلبه بر این بن بست نیاز به تفکر واقع بینانه و تصمیم گیری عملگرایانه از سوی واشنگتن و تهران که امکان نتیجه گیری و اجرای موفقیت آمیز توافق هسته ای در سال 2015 وجود دارد را فراهم کرد.

آن زمان، به شکلی در تصمیم گیری سیاسی طرف آمریکایی برای حل فصل و ادعاهای باقی مانده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان آخرین مانع اصلی برای حصول توافق با تهران وجود دارد. برای پادمان‌های هسته‌ای و مقام‌هایی بود که تمام جزئیات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران توسط اطلاعات تحقیقات تحقیقات فاش نشده است و به احتمال زیاد ایران اطلاعات بیشتری را به آن می‌دهد. با این وجود، در آن زمان دست کم اجماعی ضمنی در میان سیاست‌گذاران آمریکایی و اروپایی وجود داشت مبنی بر آن که برای شفافیت بیشتر ایران در این موضوع ارزش‌گذاری شده است اجرای برجام را ندارد.

این امر به ویژه منطقی بود که آژانس‌های اطلاعاتی غربی تشخیص داده بودند که تحقیقات بیش‌تر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتیجه ارزیابی عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران برای مقاصد را تغییر نمی‌دهد.

همان مبادله بین ایجاد تصویری کامل از فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران و هدف، برنامه هسته‌ای کنونی آن امروز نیز وجود دارد. بدون اعمال محدودیت‌های برجامی برنامه هسته‌ای ایران گسترش می‌یابد و به کسب دانش فنی و قابلیت‌های غیر قابل بازگشت ادامه خواهد داد.

اگر ایران دارای قابلیت‌های پیشرفته‌تر و تثبیت‌شده‌ای در زمان ساخت سلاح هسته‌ای در آن کشور باشد، می‌یابد. در شرایط طولانی شدن بی رویه چنین تحقیقاتی به امید پاسخگویی به ذره‌ای از فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران به هدف بسیار مهم‌تر یعنی به حداقل رساندن خطر گسترش تسلیحات هسته‌ای در ایران تمام می‌شود.

اگر آژانس‌های اطلاعاتی غربی متقاعد شوند که ادعای باقی‌مانده آژانس بین‌المللی انرژی برای ارزیابی قبلی آن نهادها در مورد عدم وجود برنامه هسته‌ای اعلام نشده در ایران را به چالش نمی‌کشد که سطح غنی‌سازی و مقدار مواد شکافت‌پذیر ادعایی اعلام نشده است. می‌دهد ادامه یافت.

حتی اگر بسته شدن زودهنگام تحقیقات در حال انجام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشکل ساز باشد نیز باید به دنبال مصالحه باشد که نگران‌های واشنگتن و تهران را تشخیص دهند. برای مثال، طرفین می‌توانند به آژانس اجازه دهند تا تحقیقات خود را برای مدت زمان طولانی ادامه دهند و در عین حال نگرانی‌های ایران در مورد ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال تغییر تحریم‌ها را ایجاد کنند.

توافق برای احیای برجام می‌تواند مستلزم قوانینی باشد که به ایران مطمئن می‌شود موضوع را به طور کامل در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باقی می‌ماند و هرگز به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده نمی‌شود صرفاً نظر از آن‌ها که این روند چگونه پیش می‌رود و آژانس در تحقیقات چه چیزی را می‌دهد. کشف می کند.

فرمولی در شرایطی که نگرانی‌های ایران را کاهش می‌دهد، همچنین می‌خواهد اعلام کند و اتحادیه اروپا اش را در برابر انتقاد‌هایی مبنی بر این که تحقیقات سریعتر از موعد به پایان برسد، یا خودمختاری آژانس در برخورد با این موضوع را شکست داده است، می‌سازد.

تنها نظر از آن که راه حل مصالحه به چه شکلی باشد نباید از هیچ تلاشی برای دستیابی به آن با توجه به مخاطرات موجود دریغ کرد. واشنگتن و تهران با برداشتن یکی از مشکلات اصلی احیای برجام در حال جوشش در خیابان را خنثی خواهند کرد.

Nigel Riley

تمرین کننده موسیقی دوستانه. گیک هاردکور توییتر. بیکن پژوه. متخصص زامبی برنده جایزه.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهGuide to buying household appliancesdigital currency channeldigital currency tutorial